de | en | sl | it

Geister der Vergangenheit
Valerie Logar – 2018
Geb.1996 in Feldkirchen

Die Fotoserie stellt eine Reise in die Vergangenheit dar. Als Motive dienten verlassene Orte in der Gemeinde Neuhaus. Die Bewegungsunschärfe und die dadurch entstehende Darstellung als Geister weisen auf die einstmals belebte Vergangenheit dieser Schauplätze hin. In dieser Serie ist auch eine Aufnahme des ehemaligen verwilderten Tennisplatzes (vor der Umgestaltung zur Sonnenwiese Neuhaus) zu sehen, in dem sich die Natur bereits ihren Raum rückeroberte. In Kontrast hierzu stehen hier die Bewegungsgeister der Vergangenheit.

 

Ghosts of the past
Valerie Logar – 2018
Born 1996 in Feldkirchen

(English translation by OStR Mag. Karl Pölz)

The photo series is a journey into the past. Lost places in the community are taken as motives for photos. The motion blur and the depiction as ghosts  arising thereby  offer references to the once busy past of these places. One example is the picture of the once wildly overgrown tennis court (before it was transformed to the Sunny Meadow  Neuhaus), where nature had already  recaptured its space. You can see the ghosts of the past standing in contrast to that.

 

Duhovi preteklosti
Valerie Logar – 2018 
Rojena 1996, Feldkirchen

(Slovenski prevod:  farni predstojnik mag. Michael Golavčnik)

Mlada suška študentka umetnosti in fotografije na Dunaju, Valerie Logar, je leta 2018 fotografirala zapuščene kraje suške občine. Spreminjajoča ostrina slike zaradi gibanja objektov vodi do vtisa upodabljanja duhov, ki nakazujejo nekdanjo živo preteklost tega kraja. V tej seriji slik je tudi fotografija nekdanjega teniškega igrišča, ki je propadal in kjer je narava spet osvojila svoj nekdanji prostor nazaj. S sredstvi renaturacije, ki jih morajo plačati posestniki gramoznih jam, ki jih je v okolici veliko, je leta 2021 občina Suha teniško dala preoblikovati v travnik sonca. Kot kontrast k temu novooblikovanemu prostoru so nameščene te fotografije v velikem formatu, kjer so gibajo duhovi preteklosti.

 

Gli spiriti del passato
Valerie Logar – 2018

(T
raduzione in italiano: Mag. Raimund Grilc)

La serie di fotografie è un viaggio nel passato.  I motivi sono le località abbandonate nel comune di Neuhaus.  L’indeterminatezza delle foto suggerisce gli spiriti del passato nei posti, in cui una volta la vita quotidiana fioriva. In questa serie si vede anche una foto del campo da tennis ricoperto di vegetazione(prima della trasformazione in un prato di sole). La natura ha riconquistato questo posto. In contrasto stanno gli spiriti del passato.